46x31x19cm,Glass,silicone, plaster 50x18x16cm,Glass,silicone,plaster 72x20x18cm, Glass, plaster, acrylic 248x41x41cm, Glass, plaster 248x41x41cm, Glass,silicone,plaster